Home Brand Academy Corporate University Beyond Borders
About us Press Room Our Knowledge Careers Contact
Search...
Subscribe/Unsubscribe...
About Us Mission & Values Brand Academy Team Brand Academy Identity Brand Academy Fact Book
DESPRE PROIECT
GRUP TINTA
TRAINING
CONSILIERE
SEMINARII
INSCRIERE
MEDIA
ACHIZITII PROIECT
Proiect cofinantat din Fondul Social European
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Despre proiect
APT – Antreprenoriat performant prin training şi consiliere

1. Descrierea şi obiectivul proiectului
Programul "APT - Antreprenoriat performant prin training şi consiliere" este organizat de Brand Academy împreună cu partenerii săi şi oferă training şi consiliere în management şi antreprenoriat persoanelor care doresc să îşi deschidă o afacere şi antreprenorilor.

Proiectul "APT - Antreprenoriat performant prin training şi consiliere" este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 (POSDRU), axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi ntreprinderilor", domeniul major de intervenţie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale". Proiectul "APT - Antreprenoriat performant prin training şi consiliere" se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni, până în august 2012 şi oferă sesiuni de instruire pentru 720 de cursanţi şi 150 de companii existente din trei regiuni de dezvoltare.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea, sprijinirea, consolidarea şi promovarea unei culturi antreprenoriale şi manageriale capabile să accelereze iniţierea de afaceri de succes şi să mărească competitivitatea IMM-urilor şi a microîntreprinderilor din cele 3 regiuni implicate în proiect. Proiectul îşi propune să asigure formarea de noi antreprenori şi profesionişti, cu un grad mare de adaptabilitate pe piaţa muncii, care să îşi poată promova şi materializa ideile de afaceri. Proiectul susţine ideile de afaceri ale noilor antreprenori şi îi ajută pe aceştia să le concretizeze în afaceri de succes.

În cadrul proiectului se vor realiza 3 centre în Bucureşti, Galaţi şi Craiova pentru sprijinirea antreprenoriatului din cele 3 regiuni de dezvoltare corespunzătoare: Bucureşti - Ilfov, Sud-Est şi Sud Vest. Aceste centre vor găzdui sesiunile de instruire, seminariile şi acţiunile de consiliere. În acelaşi timp, centrele vor funcţiona ca baze de susţinere logistică gratuită, punând la dispoziţa noilor antreprenori câte 10 birouri complet utilate, un secretariat comun, o sală de întâlniri, precum şi infrastructura completă de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Sesiunile de instruire sunt susţinute pe două teme principale - Dezvoltarea competenţelor manageriale şi Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – şi abordează exhaustiv aspecte de interes teoretice şi concrete din management, dezvoltarea afacerilor, marketing, vânzări, achiziţii, resurse umane şi legislaţie.

Pe parcursul celor 24 de luni vor fi oferite sesiuni de consiliere pentru 720 de persoane din rândul antreprenorilor, al celor care doresc să pornească afacerea proprie, şi pentru 150 de microintreprinderi şi IMM-uri.

Proiectul include şi 6 campanii de informare şi promovare a culturii antreprenoriale la nivelul celor trei regiuni, precum şi realizarea unui portal informatic (www.fiiantreprenor.ro). Acesta va constitui un instrument esenţial pentru viitorii antreprenori şi va cuprinde calendarul activităţilor desfăşurate în proiect, precum şi o bibliotecă cu resurse şi informaţii utile, din domeniul financiar, legislativ, resurse umane, management şi antreprenoriat.

2. Necesitatea proiectului
Proiectul vine în întâmpinarea celor care doresc să deschidă o nouă afacere, oferindu-le cursuri de pregătire specifice complet gratuite, precum şi locuri în incubatoarele de afaceri dezvoltate la nivelul fiecărei regiuni.

IMM-urile generează un impact social pozitiv major, reprezentând în prezent principala forţă motoare a economiei româneşti, contribuind cu 70% la PIB şi asigurînd aproximativ 2.600.000 locuri de muncă, adică peste 60% din totalul populaţiei ocupate. IMM-urile contribuie, în mod direct şi indirect, la asigurarea de venituri la bugetul statului într-o proporţie de circa 60% din PIB, realizând peste 50% din exporturile României. Numărul de IMM-uri din ţara noastră este semnificativ mai redus decat în UE, cu o medie de 20,4 la 1000 de locuitori pe ţară şi 46,5 în Regiunea Bucureşti - Ilfov, faţă de 64 la 1000 de locuitori în UE.

Deşi este cel mai dinamic sector din economie, acesta a resimţit cel mai puternic efectele crizei economice: aproximativ 90% din IMM-uri au reacţionat în anul 2009 prin reducerea cheltuielilor (36%), a numărului de angajaţi (19%) sau a activităţilor desfăşurate (15%). Conform ONRC, în prima parte a anului 2009, numărul societăţilor comerciale radiate a crescut semnificativ (cu 17%) faţă de numărul celor nou înfiinţate. Motivele care explică acest lucru sunt nivelul scăzut al activităţii antreprenoriale şi al abilităţilor manageriale, coroborate cu un mediu de afaceri neprietenos şi lipsa unei infrastructuri de sprijin adecvate pentru micii întreprinzători.

Proiectul porneşte de la aceste realităţi curente şi vine în întâmpinarea celor care doresc să deschidă o nouă afacere, oferindu-le cursuri de pregătire specifice complet gratuite (antreprenoriat şi management), precum şi suport concret (infrastructura şi logistica necesară iniţierii unei afaceri), de asemenea gratuit. Prin activităţile (seminarii şi consiliere) şi instrumentele dezvoltate (portal informatic şi campanii de informare), proiectul va contribui la promovarea culturii antreprenoriale, la încurajarea celor care vor să-şi deschidă o afacere şi la îmbunătăţirea abilităţilor de management ale IMM-urilor din cele trei regiuni selectate.

Astfel, construirea noilor firme pe baza unor abilităţi antreprenoriale şi competenţe de management solide va reprezenta o soluţie viabilă pentru reducerea impactului social al crizei economice şi pentru dezvoltarea durabilă.

3. Egalitatea de şanse
Proiectul promovează pe toată durata implementării sale principiile egalităţii de şanse pentru toţi participanţii şi nu exclude, restrânge sau favorizează participanţii la activităţi în funcţie de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri politice, sex, vârstă, dizabilităţi, apartenenţă la o categorie defavorizată, sau orice alt criteriu care ar avea ca scop sau ca efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, a folosinţei sau a exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Proiectul are în vedere criteriile de competenţă profesională şi alocarea resurselor umane potrivit calificării şi pregătirii specifice. Acest principiu este aplicat cu consecvenţă, în toate etapele proiectului.

Selecţia participanţilor la cursuri şi a antreprenorilor care vor fi sprijiniţi în cele trei centre va respecta principiile egalităţii de şanse. Luând în considerare faptul că ponderea femeilor în rândul antreprenorilor din România este scăzută, proiectul încurajează o participare substanţială a acestora.

Descarca Brosura "Fii antreprenor!"
Home : About Us : Press Room : Our Knowledge : Careers : Contact : Disclaimer : Copyright © 2007 - 2018, Brand Academy