Home Brand Academy Corporate University Beyond Borders
About us Press Room Our Knowledge Careers Contact
Search...
Subscribe/Unsubscribe...
About Us Mission & Values Brand Academy Team Brand Academy Identity Brand Academy Fact Book
DESPRE PROIECT
GRUP TINTA
TRAINING
CONSILIERE
SEMINARII
INSCRIERE
MEDIA
ACHIZITII PROIECT
Proiect cofinantat din Fondul Social European
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Grup ţintă
Grupul ţintă vizat de proiect este format din persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, inclusiv femei, persoane în vârstă sau cu dizabilităţi, angajaţi şi personal de conducere din IMM-uri, întreprinzatori şi proaspăt ori viitor absolvenţi care doresc să înceapă o afacere pe cont propriu.

Grupul ţintă cuprinde atât persoanele care vor beneficia de proiect în mod direct prin participarea la sesiunile gratuite de instruire, seminarii şi consiliere, cât şi de persoanele care vor beneficia de acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale prin campaniile de informare şi promovare.

Dorim să contribuim în mod activ la dezvoltarea mediului de afaceri din cele 3 regiuni de implementare şi să incurajăm persoanele cu vocaţie antreprenorială să-şi urmeze visul, în beneficiul lor şi al celor din jur.

Programul se adresează în primul rând celor care vor să îşi deschidă o nouă afacere sau o activitate independentă, proprie sau prin asociere, şi întreprinzătorilor. Această categorie îi include şi pe studenţii în an terminal sau proaspăt absolvenţi, precum şi pe angajaţi. Consecvent criteriului egalităţii de şanse, programul încurajează participarea femeilor, a persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi.

"APT - Antreprenoriat performant prin training şi consiliere" se adresează şi angajaţilor şi personalului de conducere din IMM-uri*, care doresc să iniţieze o nouă afacere sau care doresc să îşi dezvolte abilităţile antreprenoriale şi manageriale.

Grupul ţintă cuprinde atât persoanele care vor beneficia de proiect în mod direct prin participarea la sesiunile gratuite de instruire, seminarii şi consiliere, cât şi de persoanele care vor beneficia de acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale prin campaniile de informare şi promovare.

Toate aceste categorii care formează grupul ţintă trebuie să fie localizate în cele trei regiuni în care se va implementa acest program: Bucureşti - Ilfov (cu centrul în Bucureşti), Sud-Est (cu centrul în Galaţi) şi Sud-Vest (cu centrul în Craiova).

• regiunea Bucureşti – Ilfov, cu centrul în Bucureşti: cuprinde Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;
• regiunea Sud - Est: cuprinde judeţele Vrancea, Buzău, Galaţi, Tulcea, Brăila şi Constanţa;
• regiunea Sud - Vest: cuprinde judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi.

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

a). Microîntreprinderi. Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b). Întreprinderi mici. Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
c). Întreprinderi mijlocii. Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.*
* Definiţii conform legii nr. 346/2004, actualizată în 10/12/2007, conform rectificării nr. 791 din 27/08/2004 (M.Of.), O.G. nr. 94/2004, O.G. nr. 27/2006, Legea nr. 175/2006, O.U.G. nr. 139/2007 publicată în MOF nr. 844 din 10/12/2007.
Home : About Us : Press Room : Our Knowledge : Careers : Contact : Disclaimer : Copyright © 2007 - 2018, Brand Academy