Home Brand Academy Corporate University Beyond Borders
About us Press Room Our Knowledge Careers Contact
Search...
Subscribe/Unsubscribe...
About Us Mission & Values Brand Academy Team Brand Academy Identity Brand Academy Fact Book
DESPRE PROIECT
GRUP TINTA
TRAINING
CONSILIERE
SEMINARII
INSCRIERE
MEDIA
ACHIZITII PROIECT
Proiect cofinantat din Fondul Social European
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Training
Sesiunile de instruire sunt susţinute pe două teme principale – Dezvoltarea competenţelor manageriale şi Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale.

Sesiunile de instruire abordează exhaustiv aspecte de interes teoretice şi practic din management, dezvoltarea afacerilor, marketing, vânzări, achiziţii, resurse umane şi legislaţie.

Formatorii noştri sunt lectori profesionişti cu cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul formării profesionale a managerilor şi personalului din companii româneşti şi multinaţionale, a angajaţilor din administraţia publică centrală şi locală, a întreprinzătorilor la nivel naţional.

1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale
Construirea unui antreprenoriat de succes cere abilităţi şi competenţe excepţionale, sincronizare, resurse şi capital, planificare minuţioasă şi o înţelegere foarte bună a pieţei.

Într-o lume dominată de conceptul de responsabilitate corporatistă, succesul este apanajul celor care ştiu să îşi asume responsabilitatea individuală.

Este un act de curaj? Cu certitudine.

Este individualist? Probabil.

Dar marile iniţiative antreprenoriale sunt construite de oameni puternici, iar oamenii puternici nu sunt niciodată retraşi sau tăcuţi. Alăturaţi-vă acestui fascinant itinerariu educaţional, la sfârşitul căruia veţi dobândi abilităţile, modelele şi criteriile fundamentale de înţelegere a pieţei, necesare pentru construirea unei iniţiative antreprenoriale de succes. Singurele cerinţe necesare pentru urmarea acestui workshop sunt pasiunea şi determinarea.

Programul se desfăşoară pe parcursul a 5 zile şi cuprinde 30 de ore de studiu aplicat, structurat astfel:
- Antreprenoriat. Concepte
- Factorii de influenţă în dezvoltarea antreprenoriatului
- Manageri vs Întreprinzători
- Intraprenorii
- Evaluarea capacităţii antreprenoriale
- Identificarea ideilor de afaceri, evaluarea oportunităţilor
- Finanţarea noii afaceri
- Elaborarea planului de afaceri

Din punct de vedere al ponderii teoriei şi practicii, programul este structurat astfel:

- 60% predare noţiuni teoretice,
- 40% aplicaţii şi exerciţii de echipă.

Este un program fascinant, în care se lucrează cu studii de caz reale ale unor iniţiative antreprenoriale mai mari sau mai mici, care se confruntă cu probleme similare sau relevante pentru antreprenorii români.

Descarca pliant antreprenoriat

2. Dezvoltarea competenţelor manageriale
Conceput pentru nevoile de dezvoltare ale persoanelor din cadrul grupului ţintă care aspiră sau sunt pe poziţii de management, programul explorează exerciţiul managementului în mijlocul forţelor conflictuale care apar în sistemele organizaţionale actuale, aflate faţă în faţă cu provocările unui mediu de afaceri competitiv.

Programul se adresează în mod special antreprenorilor cu minim cinci angajaţi şi celor care îşi doresc o carieră managerială. Este recomandat în special participanţilor cu atitudine şi abilităţi de performeri, care dovedesc în activitatea zilnică dorinţa de a-şi depăşi propriile limite şi obiective.

Cursul furnizează cadrul general împreună cu toate elementele necesare pentru a asigura participanţilor o iniţiere sau o continuitate a pregătirii în demersul de înţelegere a noţiunilor fundamentale ale managementului.

Devotaţi convingerii noastre că practica transformă discipolul în maestru, vom aborda acest program dintr-o perspectivă aplicată de educaţie experienţială, încercând să susţinem teoria prin cât mai multe exerciţii, care să solicite din partea cursanţilor utilizarea cât mai multor abilităţi, competenţe şi noţiuni însuşite în cadrul cursului.

Nu în ultimul rând, vom încerca să aducem arta şi ştiinţa managementului cât mai aproape de om şi de abilităţile lui naturale, prin concentrarea pe simplitatea - şi nu simplismul – noţiunilor şi a regulilor de bază implicate de practica managementului.

Programul se desfăşoară pe parcursul a 5 zile şi cuprinde 30 de ore de studiu aplicat, structurat pe module precum:


- Management prin obiective
- Obiective organizaţionale
- Obiective individuale & de echipă
- Evaluarea performanţei
- Recunoaşterea performerilor
- Management financiar
- Managementul marketingului
- Managementul vânzărilor & logistică

Din punct de vedere al ponderii teoriei şi practicii, programul este structurat astfel:
- 60% predare noţiuni teoretice,
- 40% aplicaţii şi exerciţii de echipă.

Descarca pliant management
Home : About Us : Press Room : Our Knowledge : Careers : Contact : Disclaimer : Copyright © 2007 - 2018, Brand Academy